Pod kontrolą: Bojo v. 2.9.0
|  FAQ  |  FORUM  |  CHAT  |  POMOC  |


[ LOSOWANIE ]   [ PROFESJE ]   [ UMIEJĘTNOŚCI ]   [ CHAOS W WFRPG ]
[ PRZEWODNIK PO ŚWIECIE ]  [ ZIELNIK ]  [ PD ]


-- ZIOŁA --


ZIOŁA I ICH UŻYWANIE
Poniżej opisanych jest kilka ziót. Mogą być one rozpoznane i zebrane przez bohaterów graczy mających umiejętność zielarstwo i/lub rozpoznawanie roślin. Zwróć uwagę, że jeśli bohater ma tylko tę drugą umiejętność, wszystkie testy są wykonywane z ujemnym -10 modyfikatorem. Oprócz tego, wielu z ziół nie można stosować bez znajomości jakiejś innej umiejętności. Takie przypadki są wymienione w opisie zioła


ZDOBYCIE ZIÓŁ
Każdemu z ziół, tak samo jak w przypadku dóbr wymienionych w Podręczniku Konsumenta (patrz WFRP stf. 292), przydzieliliśmy wskaźnik dostępności. Podano również porę roku, w której występuje w największej obfi-lości. oraz typ środowiska, w którym najczęściej rośnie. Jeśli iKłhater szuka zioła poza tą porą roku, dostępność spada o dwie kategorie (np. przeciętna staje się niewielka, mata zamienia się w znikomą, a ziół o dostępności niewielkiej i znikomej nic można znaleźć w ogóle). Do poniższej tal>eli można się odnieść, jeśli chcemy ustalić procentową szansę odnalezienia danego zioła, zgodnie z rym, czy przeszukiwane miejsce jest idealne (takie samo jak środowisko podane w opisie); po-dobne do tego środowiska; lub niewłaściwe (różniące się od tego podanego w opisie).

Istnieją dwie metody zdolłycia ziół; można je kupić od zielarza - bohatera niezależnego, Isidź też lx>haicr gracza, mający umiejętności zielarstwo bądź rozpoznawanie roślin może (c znaleźć i zebrać. W pierwszym przypadku należy zwrócić uwagę jedynie na dostępność i cenę zioła (patrz niżej) i użyć talicli podanej w Podręczniku Konsumenta (WFRP str. 292). W przypadku drugim, lxjhatcr który zamierza szukać ziół powinien wykonać test Int. Jeśli będzie on udany, może sprawdzić opis, by stwierdzić, czy warto szukać w tej okolicy. Z chwilą podjęcia poszukiwań, powinieneś odnieść się do poniższej tabeli, dzięki której odczytasz procentową szansę znalezienia ziół, po czym rzuć KIOO. Jeśli wynik jest mniejszy bądź równy procentowej szansie, bohater znajdzie zioło w ilości wystarczającej na przygotowanie K 4 dawek. Zabierze to ilość tur równą wynikowi rzutu KIOO pomnożonej przez modyfikator czasu odczytany z poniższej tabeli. W przypadku, gdy rezultat rzutu będzie nieudany o 40 lub więcej, możesz zadecydować, że bohater pomylił szukane zioto z jakimś innym i wymyślić jakieś odpowiadające ci konsekwencje tej pomyłki.


SZANSA ZNALEZIENIA DANEGO ZIOŁA

Schemat rozwinięć Przeszukiwane środowisko
Czas idealny Czas podobny Czas niwłaściwy
znikoma5%/x30 1%/x100-
niewielka15%/x20 3%/x50-
mała30%/x10 6%/x301%/x100
przeciętna50%/x5 15%/x205%/x50
duża70%/x2 30%/x1010%/x20
powszechna95%/x1 60%/X520%/X10


UWAGI NA TEMAT OPISU ZIÓŁ
Cena: Ola jednej dawki zioła podano dwie ceny (mają zastosowanie, jeśli kupuje się je od zielarza). Pierwsza odnosi się do pory roku właściwej dla zioła, druga do niewłaściwej.

Sposób podawania: Istnieją cztery sposoby podawania zioła:
 • Napar: przez kilka minut ziele musi gotować się w wodzie, po czym wywar należy wypić.
 • Zjedzenie: ziele musi zostać zjedzone.
 • Wdychanie: ziele należy zanurzyć we wrzącej wodzie, po czym trzeba wdychać opary.
 • Smarowanie: ziele należy przetworzyć w papkę lub maść, którą nakłada się na zranione miejsce.


 • Przygotowanie: Jest to czas potrzebny do wysuszenia i przygotowania ziela do użycia. Nie wymaga to żadnego specjalnego wyposażenia i urząd/eń, poza moździerzem i tłuczkiem. Raz przygotowane ziele działa przez czas równy czasowi przygotowania. Później istnieje kumulatywna, 10% szansa, że ziele straci swą skuteczność (sprawdza się to raz na tydzień). Dawkowanie: Jest to najkrótszy czas, jaki musi upłynąć przed zaaplikowaniem drugiej dawki. Nieprzestrzeganie tego wymagania oznacza, że następna dawka nic odnosi zamierzonego efektu, a przed zadziałaniem kolejnej dawki musi upłynąć podwójny taki okres. Efekt ten jest kumulatywny.

  Umiejętności: Oprócz zielarstwa i rozpoznawania roślin, osoba podająca ziele musi posiadać wszystkie wyliczone w tym miejscu umiejętności.

  Testy: Wyliczono tu wszystkie testy, jakie musi wykonać podający ziele.

  OPISY ZIÓŁ
 • ALFUNAS

 • Dostępność: mała, lato & jesień. Lasy iglaste (Reikwald, Drak Wald).
  Cena: l ZK i 10 ZK
  Sposób podawania: smarowanie
  Przygotowanie: 2 tygodnie
  Dawkowanie: l tydzień
  Umiejętności: leczenie ran
  Testy: Int
  Działanie: skraca o połowę czas leczenia zwichnięć i zlamań kości.

 • ZIEMNY KORZEŃ

 • Dostępność: przeciętna, lato. Pastwiska (Stirland, Kraina Zgromadzenia, itp.)
  Cena: l ZK i 10 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 3 tygodnie
  Dawkowanie: l dzień
  Umiejętności: leczenie chorób
  Testy: Int
  Działanie: zioło to jest skutecznym środkiem przeciwko czarnej płodzę (WFRP str. 82). W czasie aktywnej fazy choroby, każdego dnia, w ciągu którego pacjent otrzyma dawkę ziela, otrzymuje on dodatni modyfikator +10 do wszystkich testów, określających działanie choroby. Zastosowanie tego zioła na początku okresu rekonwalescencji daje modyfikator +20 do obu testów ryzyka.

 • FAXTORYLL

 • Dostępność: znikoma. Wiosna. Góry.
  Cena: 5 ZK i 20 ZK
  Sposób podawania: smarowanie
  Przygotowanie: 4 tygodnie
  Dawkowanie: 3 dni
  Umiejętności: leczenie ran
  Testy: żaden
  Działanie: zastosowanie tego ziela automatycznie powstrzymuje krwawienie, dodatkowo jeśli pacjent potrzebuje chirurgii, zioło utrzyma go w niepogarszającej się formie przez okres do 48 godzin.

 • GESUNDHEIT

 • Dostępność: mała. zima i wiosna. Lasy mieszane (Reikwald, Wielki Las, Las Drak Wald). Cena: 15/- i 3 ZK
  Sposób podawania: smarowanie
  Przygotowanie: 2 tygodnie
  Dawkowanie: l dzień
  Umiejętności: leczenie chorób
  Testy: Int
  Działanie: jeżeli ziele to zostanie zastosowane na ranę zainfekowaną (patrz Choroby WFRP. str. 83), zatrzyma skutki zakażenia, w ciągu K6xlO tur czasu gry przywracając wszystkie utracone punkty Zr. Nie przywraca żadnych punktów Żywotności

 • WILCZA JAGODA ZWANA TAKŻE NOCNYM CIENIEM

 • Dostępność: niewielka, jesień, łasy iglaste (Reikwald, Drak Wald).
  Cena: 2 ZK i 8 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 4 tygodnie
  Dawkowanie: l tydzień
  Umiejętności: żadna
  Testy: żadne
  Działanie: K4 godziny po zjedzeniu dawki tego ziela, bohater musi wykonać test zatrucia. Jeżeli będzie on nieudany zapada na K6+6 godzin w głęboki sen.

 • SALWORT

 • Dostępność: powszechna, jesień, zima. Lasy mieszane (Reikwald, Wielki Las, Drak Wald) Cena: 5/- i l ZK
  Sposób podawania: wdychanie
  Przygotowanie: 2 tygodnie
  Dawkowanie: 12 godzin
  Umiejętności: żadna
  Testy: Wytrzymałość pacjenta
  Działanie: trzymanie wysuszonej wiązki tego ziela pod nozdrzami osoby ogłuszonej/nieprzytomnej przywróci jej w ciągu l K4 rund przytomność, jeśli wykona ona udany test Wytrzymałości.

 • SIGMAFOIL

 • Dostępności: duża, lato. Bagna i teren podmokły.
  Cena: 5/- i l ZK
  Sposób podawania: wdychanie
  Przygotowanie: 2 tygodnie
  Dawkowanie: l dzień
  Umiejętności: leczenie ran
  Testy: żaden
  Działanie: lekko ranne osoby poddane działaniu tego ziela, niezależnie od tego jak wyczerpujący będzie dla nich ten dzień, odzyskają l punkt żywotności, jednak pod warunkiem, że w dniu tym nie stracą już ani jednego punktu żyw więcej.

 • PLAMISTE ZIELE

 • Dostępność: niewielka, wiosna, wzgórza.
  Cena: 2 ZK i 8 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 4 tygodnie
  Dawkowanie: l dzień
  Umiejętności: leczenie chorób
  Testy: Int
  Działanie: ziela tego można użyć do leczenia czerwonej ospy (patrz WFRP str. 83). Jeżeli pacjent będzie otrzymywał jedną dawkę ziela dziennie przez cały czas trwania choroby, czas jej trwania zostanie skrócony o 50%.

 • PAJĘCZY LIŚĆ

 • Dostępność: duża, jesień. Lasy iglaste (Reikwald, Drak Wald).
  Cena: 15/- i 5 ZK
  Sposób podawania: smarowanie (zewnętrznie) i napar (wewnętrznie)
  Przygotowanie: 3 tygodnie
  Dawkowanie: l tydzień
  Umiejętności: leczenie ran
  Testy: Inteligencja i patrz niżej
  Działanie: za pomocą tego ziela można pomóc bohaterowi cierpiącemu z powodu trafienia krytycznego, a konkretnie z powodu krwawienia (zewnętrznego i wewnętrznego). Jeżeli osoba podająca ziele wykona udany test Int, krwawienie zostanie powstrzymane natychmiast, natomiast po K4+I rundach jeśli test będzie nieudany.

 • TARRABETH

 • Dostępność: przeciętna, lato. Lasy mieszane (Reikwald, Wielki Las, Drak Wald).
  Cena: l o/- i 3 ZK
  Sposób podawania: smarowanie
  Przygotowanie: 3 tygodnie
  Dawkowanie: l tydzień
  Umiejętności: leczenie ran
  Testy: Inteligencja
  Działanie: osoby ranne ciężko i bardzo ciężko (patrz Rany i rekonwalescencja, WFRP str. 129) zapadną w 24 godzinny sen, a po przebudzeniu odzyskają l (ranne bardzo ciężko) lub 1K3 (ranne ciężko) punktów Żywotności. Po upływie tego czasu traktuje się je jako lekko ranne (przyjmując, że osoby ranne bardzo ciężko nic mają połamanych kości itp. ziele nic wpływa na tego rodzaju obrażenia).

 • WALERIANA

 • Dostępność: duża, wiosna. Lasy mieszane (Reikwald, Wielki Las, Drak Wakl).
  Cena: V- i l ZK
  Sposób podawania: napar
  Przygotowanie: l tydzień
  Dawkowanie: l dzień
  Umiejętności: leczenie ran
  Testy: Inteligencja
  Działanie: lekko rannym osobom przywraca l punkt Żywotności.

  --------------------------------------------

  Poniższe zioła zebrane i przetłumaczone z języka angielskiego: Draki

 • POMOC ANGVARA

 • Opis: długie łodygi, dużo liści, brak kwiatów.
  Dostępność: przeciętna, zima, góry.
  Cena: 5/- i 1 ZK 6/-
  Sposób podawania: napar
  Przygotowanie: 3 dni
  Dawkowanie: 1 tydzień
  Umiejętności: chemia
  Testy: Int
  Działanie: Inhalacje z naparu przyrządzonego na tej roślinie pomagają w problemach z oddychaniem. Udrażniają i oczyszczają drogi oddechowe z wszystkich gazów i tym podobnych.

 • CIEMNE POSIADANIE

 • Opis: Przywieziony do Starego Świata przez elfy z Ulthuanu, zwany przez nich Saelisath, co oznacza "mroczny". Ma całkowicie czarne kwiaty, z ciemnozielonymi liśćmi i łodygą.
  Dostępność: niewielka, lato, tereny trawiaste (tylko blisko Marienburga).
  Cena: 3 ZK i 6 ZK.
  Sposób podawania: napar
  Przygotowanie: 2 miesiące
  Dawkowanie: 3 tygodnie
  Umiejętności: chemia i wytwarzanie eliksirów
  Testy: Int
  Działanie: Ciemne posiadanie jest magicznie stworzoną rośliną, wszystkie używające czarów stworzenia są od razu świadome jej obecności, a zwierzęta omijają ją z jakiegoś nieznanego powodu. Ciemne posiadanie zostało stworzone przez jednego z wysokich kapłanów Kultu Rozkoszy, zanim został on zakazany w Ulthuan. Kapłan ów uciekł do Starego Świata, gdzie jednak został odnaleziony i w końcu zabity. Przed śmiercią udało mu się zasadzić roślinę w okolicach Marienburga. Od tego czasu rozwinęła się i rozrosła.

  Jeśli napar zostanie wypity przez władające magią istoty, uwolni nagły wybuch energii równy aktualnej liczbie punktów magii pijącego. Liczba PM nie może przekroczyć maksimum. Używanie tej rośliny ma też czarne strony, uzależnia i może powodować efekty uboczne. W czasie od jednej do trzech godzin po wypiciu naparu postać najpierw doświadczy otępienia, potem upojenia trwającego przez około trzy godziny, po tym okresie popadnie w głęboką depresje (wszystkie procentowe cechy zostają obniżone o -15%). Na początku nie było czasowego opóźnienia między uwolnieniem energii a upojeniem, ale z upływem czasu właściwości rośliny uległy zmianie.
  Rodzaj: stymulant
  Uzależnienie: 30
  Przedawkowanie: 10
  Czas działania: K3
  Ilość dawek do wystąpienia efektów ubocznych: 10 + 1d10
  Efekt uboczny: na stałe - 5% do jednej z procentowych cech

 • SERCE KAPITANA

 • Opis: małe czerwone kwiatki przypominające serca.
  Dostępność: przeciętna, jesień, tereny trawiaste.
  Cena: 9/- i 1 ZK 5/-
  Sposób podawania: napar
  Przygotowanie: 1 tydzień
  Dawkowanie: 5 dni
  Umiejętności: warzenie trucizn
  Testy: brak
  Działanie: W medycynie ludowej przypisywano mu właściwości leczenia chorób serca, ale odpowiednio przygotowany ma inne działanie. Roślina znana jest druidom jako ziele uspokajające, często podawali je zranionym, dzikim zwierzętom. Serce kapitana działa podobnie na ludzi, każdy kto wypije napar stanie się ospały, cechy są obniżane odpowiednio: Sz -1, WW i US -10, I -20, Zr -20, CP -20, Int -10, Op -10, SW -10. Osoba taka zacznie się zataczać, będzie miała nogi jak z waty, każdy postronny obserwator uzna ją za pijaną.

 • DELIONA

 • Opis: Jasne, żółte kwiatki z ciemnozielonymi liśćmi i łodygą.
  Dostępność: niewielka, wiosna, nizin.
  Cena: 2 ZK i 4 ZK.
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 9 dni
  Dawkowanie: 5 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Deliona jest środkiem przeciwbólowym. Efekt utrzymuje się przez 4 godziny. Osoba po zjedzeniu zioła utraci na ten czas wszystkie odczucia. Tak jakby deliona "odłączała" wszystkie emocje i bodźce.

 • DILS

 • Opis: Cienkie zielone łodygi, rozchodzące się z korzenia, bez kwiatów.
  Dostępność: powszechna, lato, tereny trawiaste.
  Cena: 10/- i 3 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 1 tydzień
  Dawkowanie: 2 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Wywołuje lekką drzemkę trwającą przez K4 godziny (bez rzutów obronnych). Postać obudzi się jeśli wokół będzie głośno lub zostanie zaatakowana.

 • ERWURGWORT

 • Opis: dużo małych niebieskich kwiatków, osadzonych na długiej łodydze
  Dostępność: znikoma, jesień, lasy iglaste.
  Cena: 10 ZK i 25 ZK
  Sposób podawania: napar
  Przygotowanie: 5 tygodni
  Dawkowanie: 3 tygodnie
  Umiejętności: warzenie trucizn
  Testy: Int
  Działanie: Aby uniknąć najpoważniejszego efektu trucizny postać musi wykonać dwa testy wytrzymałości (odporność na trucizny +10). Jeśli oba testy były udane bohater doznaje problemów z oddychaniem i niekontrolowanych drgawek przez następne 5 godzin (-10 do wszystkich cech procentowych). Jeśli jeden lub oba testy były nieudane oddech ofiary staje się ciężki, po około godzinie płuca zostaną zaatakowane przez truciznę i sparaliżowane, powodując uduszenie.

 • FEUERKRAUT

 • Opis: czerwone kwiaty, krótkie łodygi z wieloma liśćmi.
  Dostępność: powszechna, wczesna wiosna, lasy mieszane.
  Cena: 15/- i 2 ZK
  Sposób podawania: smarowanie
  Przygotowanie: 1 tydzień
  Dawkowanie: 1 dzień
  Umiejętności: brak
  Testy: Int
  Działanie: Nałożona na poparzenia ochładza rany, postać odzyskuje 1 Żyw (efekt się nie kumuluje).

 • FENKUŁ

 • Opis: zielone zioło z dużym białym korzeniem.
  Dostępność: przeciętna, jesień, bagna.
  Cena: 9/- i 2 ZK
  Sposób podawania: napar
  Przygotowanie: 1 tydzień
  Dawkowanie: 1 tydzień
  Umiejętności: warzenie trucizn
  Testy: Int
  Działanie: Środek pobudzający, podawany przeciw truciznom. Osoba po wypiciu naparu ma możliwość wykonania kolejnego testu W przeciw jakiejkolwiek truciźnie, która dostała się do jego organizmu w ostatnich 30 minutach.

 • FINKEL

 • Opis: białe kwiaty, długie łodygi, niewiele liści, rozbudowane korzenie.
  Dostępność: mała, lato, wzgórza.
  Cena: 8 ZK i 20 ZK
  Sposób podawania: wdychanie
  Przygotowanie: 7 tygodni
  Dawkowanie: (patrz niżej)
  Umiejętności: warzenie trucizn
  Testy: brak
  Działanie: To zioło ma odświeżający efekt, ale niestety może być uzależniające. CZĘSTO MYLONE Z GELBENWURZEL !!
  Rodzaj: środek uspokajający
  Uzależnienie: 30
  Przedawkowanie: 15
  Czas działania: K3
  Ilość dawek do wystąpienia efektów ubocznych: 10 + 1d10
  Efekt uboczny: wypadanie włosów, depresja

 • LISI OGON

 • Opis: Ciemne, czerwone kwiaty, krótkie łodygi, małe korzenie.
  Dostępność: mała, późne lato, tereny trawiaste.
  Cena: 2 ZK i 4 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 3 tygodnie
  Dawkowanie: 1 tydzień
  Umiejętności: chemia
  Testy: brak
  Działanie: Lisi ogon jest silną trucizną. Powoduje paraliż, jeśli nie zostanie wykonany udany test W. Efekt utrzymuje się prze K6 + 4 godziny. Ofierze przysługuje test Int by sprawdzić czy jedzenie jest zatrute (Lisi ogon ma bardzo charakterystyczny smak, wszyscy zielarze rozpoznają go od razu - nie muszą wykonywać testu).

 • GELBENWURZEL

 • Opis: żółte kwiaty, długie łodygi, niewiele liści, rozbudowane korzenie.
  Dostępność: niewielka, lato, wysoko położone lasy.
  Cena: 3 ZK i 8 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie (korzeń)
  Przygotowanie: 2 tygodnie
  Dawkowanie: 3 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Osoba po zjedzeniu korzenia zyskuje +10% do wszystkich cech procentowych na K4 godziny, po tym czasie postać traci -50% Żyw, W i Zr na 2K6+5 godzin.

 • ODPOCZYNEK HALLORNA (GRZYB)

 • Opis: brudnobiały, duży kapelusz, długi trzon.
  Dostępność: mała, lato, góry.
  Cena: 12/- i 4 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 4 tygodnie
  Dawkowanie: 2 dni
  Umiejętności: chemia
  Testy: brak
  Działanie: Mocny halucynogen. Na początku powoduje twardy sen, potem bardzo nieprzyjemne koszmary.

 • KONIOSTOPCZYK (MAŁY KRZAK)

 • Opis: cienkie brązowe gałązki z ciemnozielonym liśćmi i malutkimi niebieskimi kwieciem.
  Dostępność: powszechna, wiosna, góry.
  Cena: 2/- i 15/-
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 1 tydzień
  Dawkowanie: 2 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Żucie liści skutecznie oszukuje głód. Dzięki czemu BG może zając się ważniejszymi sprawami niż jedzenie. Jednak same w sobie nie są źródłem pokarmu, więc prędzej czy później i tak bohater będzie zmuszony coś zjeść. Spożycie korzenia może spowodować bóle brzucha i niestrawność. Przy czym wcale nie jest on smakowity.

 • SEN MAGA

 • Opis: pomarańczowe kwiaty, mała łodyga, kilka liści.
  Dostępność: niewielka, zima, góry
  Cena: 7 ZK i 14 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 4 tygodnie
  Dawkowanie: 1 tydzień
  Umiejętności: chemia
  Testy: brak
  Działanie: To ziele wcale nie usypia magów, raczej pozwala im nie spać. Regenerują oni PM będąc nadal na nogach. Jednak tylko 3/4 całości jest odzyskiwane w czasie jednej "aktywnej" nocy.

 • SLOVEFOOT (TRAWA)

 • Opis: długie źdźbła, z wełnistymi białymi kwiatami.
  Dostępność: przeciętna, jesień, bagna.
  Cena: 6/- i 1 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 5 dni
  Dawkowanie: 3 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Ta roślina zawiera silny narkotyk wywołujący sen, który trwa 6 x (ilość porcji) godzin. Ofiara budzi się wypoczęta i rześka, ale nie pamięta wydarzeń które zdarzyły się do 3 godzin przed zjedzeniem zioła.

 • SZPRYCER

 • Opis: małe białe kwiaty, gruba łodyga i długie wąskie liście.
  Dostępność: powszechna, wiosna, lasy mieszane.
  Cena: 4/- i 9/-
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 3 dni
  Dawkowanie: 7 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Szprycer powstrzymuje przed zaśnięciem, ma podobny efekt co wypicie 5 litrów kawy.

 • ULGA STORINA

 • Opis: grube ciemnozielone liście, bez kwiatów.
  Dostępność: niewielka, zima, pastwiska.
  Cena: 1 ZK i 3 ZK
  Sposób podawania: smarowanie
  Przygotowanie: 1 dzień
  Dawkowanie: 4 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Po wtarciu w skórę, oleista substancja zawarta w wiecznie zielonych liściach zapewnia ochronę przed mrozem i przyjemne poczucie ciepła. Drobne odmrożenia potraktowane Ulgą Storina zagoją się kompletnie po 3 dniach odpoczynku.

 • MAŚLAK PURPUROWY (GRZYB)

 • Opis: purpurowy kapelusz, często z żółtymi kropkami, ciemnawy trzon.
  Dostępność: przeciętna, jesień, lasy iglaste.
  Cena: 12/- i 3 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: brak
  Dawkowanie: 3 dni
  Umiejętności: warzenie trucizn
  Testy: brak
  Działanie: Działa tylko na konie (muły, kucyki, itp.). Przez pierwsze 10 minut po zjedzeniu zwierze staja się ospałe, potem trucizna powoduje gwałtowną nadaktywność wierzchowca. Nieprzyjemne odczucie dla każdego jeźdźca.

 • WOALEK

 • Opis: bulwiasta roślina, biała, składa się z wielu warstw - cienkich błonek ("woalek").
  Dostępność: niewielka, wiosna, las mieszany.
  Cena: 2 ZK i 5 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 2 tygodnie
  Dawkowanie: 5 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: Int
  Działanie: Woalek powoduje ostre skurcze żołądka przez 0,5 - 1 godziny. Ofiara nie może robić nic innego w tym czasie niż leżeć na podłodze zwijając się w agonii.

 • ŻÓŁTOSTOPEK

 • Opis: zielony mech z malutkimi żółtymi kwiatami.
  Dostępność: mała, lato, tereny trawiaste.
  Cena: 15/- i 5 ZK
  Sposób podawania: zjedzenie
  Przygotowanie: 3 tygodnie
  Dawkowanie: 5 dni
  Umiejętności: brak
  Testy: brak
  Działanie: Powoduje zmianę koloru języka na ciemnoniebieski (dość upokarzające), poza tym nie ma innego efektu.

  --------------------------------------------

  Niektóre zioła aby zadziałać muszę być używane w połączeniu z innymi, kiedy kolejne powinny być od siebie trzymane jak najdalej.
  Kiedy osoba została otruta ziołami powodującymi np. ospałość, kolejna roślina może zostać zaaplikowana aby usunąć poprzedni efekt. Wyjście stanowczo nie polecane, powinno być raczej traktowane jako ostatnia deska ratunku, gdyż może za sobą pociągać skutki uboczne od utraty przytomności do nadaktyności.
  Przy takiej próbie należy wykonać rzut, a wynik porównać z poniższą tabelą.

  Tabela działania
  01-20Super stymulant
  21-40Lekko stymulujący
  41-60 Usuwający poprzedni efekt
  61-80Ospałość
  81-00Śpiączka
  (c) 2001, 2002 by coatFreak